+371 29716434 [email protected] Lielais prospekts 54-9, Ventspils, LV-3601

Finanšu direktors ārpakalpojumā

Ko dara finanšu direktors?

Veido un kontrolē uzņēmuma naudas plūsmu

Ģenerē budžetu un kontrolē tā izpildi

Uzmana uzņēmuma rādītājus

Analizē potenciālās iespējas un riskus

Koordinē iekšējo un ārējo finansējumu

Kā to organizējam mēs?

Vienas pieturas aģentūras princips

Sadarbības partneri praktiski visās biznesa jomās

Kontrole vienās rokās

Tikai detalizētai un uzticamai grāmatvedībai ir iespējama ticama un reāla finanšu analītika